Welkom op de pagina over de Europese Unie (EU)!

Nederland werkt samen met 27 andere landen in Europa. Samen heetten ze de Europese Unie (EU). In 1951 werden de eerste zes landen lid, nu zijn nog steeds niet alle landen van Europa lid...

INFORMATIE OVER DE EUROPESE UNIE (EU): 

Er zijn 27 landen lid van de Europese Unie, waaronder Nederland. Deze landen zijn:

 1. Nederland
 2. België
 3. Luxemburg
 4. Frankrijk
 5. Spanje
 6. Portugal
 7. Italië
 8. Denemarken
 9. Zweden
 10. Finland
 11. Estland
 12. Letland
 13. Litouwen
 14. Duitsland
 15. Oostenrijk
 16. Tsjechië
 17. Polen
 18. Slovenië
 19. Slowakije
 20. Hongarije
 21. Bulgarije
 22. Roemenië
 23. Verenigd Koninkrijk
 24. Ierland
 25. Griekenland
 26. Cyprus
 27. Malta

Niet in al die 27 landen kun je de euro gebruiken om te betalen. Dat kan in 17 van die landen. Die landen zijn:

Handig! Je kunt deze landen makkelijk onthouden door het ezelsbruggetje 'SMS FF BONDIGE CLIPS' te gebruiken.

Deze landen zijn (op volgorde van het ezelsbruggetje):

 • S lovenië
 • M alta
 • S lowakije
 • [spatie]
 • F inland
 • F rankrijk
 • [spatie]
 • B elgië
 • O ostenrijk
 • N ederland
 • D uitsland
 • I erland
 • G riekenland
 • E stland
 • [spatie]
 • C yprus
 • L uxemburg
 • I talië
 • P ortugal
 • S panje

De euro wordt ook in een aantal landen gebruikt die (nog) geen lid van de Europese Unie zijn. Deze landen zijn: Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Andorra, Kosovo & Montenegro.

 

FILMPJES: