In groep 8 krijg je misschien wel de cito eindtoets. Jouw juf/meester kijkt naar de uitslag van de cito eindtoets en in combinatie met het leerlingvolgsysteem (hoe je het doet op school) geeft hij/zij een advies voor een schooltype binnen het voortgezet onderwijs. Hieronder lees je welke score met welk schooltype overeenkomt:

  • 501 - 520 - vmbo: basisberoepsgerichte leerweg
  • 521 - 524 - vmbo: basisberoepsgerichte leerweg & vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg
  • 523 - 528 - vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg
  • 528 - 532 - vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg & vmbo: gemengde/theoretische leerweg
  • 529 - 533 - vmbo: gemengde/theoretische leerweg
  • 533 - 536 - vmbo: gemengde/theoretische leerweg & havo
  • 535 - 541 - vmbo: gemengde/theoretische leerweg & havo/vwo
  • 537 - 540 - havo
  • 540 - 545 - havo/vwo
  • 545 - 550 - vwo: atheneum & vwo: gymnasium