In groep 8 kijk je samen met je juf/meester en ouders welk schooltype van het voortgezet onderwijs het beste bij je past. Hieronder hebben we alle schooltypes op een rijtje gezet:


Praktijkonderwijs (PRO):

Het praktijkonderwijs duurt ongeveer vier jaar (verschillend per school). Je leert allemaal praktische dingen als koken, schoonmaken, sociale vaardigheden enz. Je hebt ook vakken als rekenen, taal, Engels en maatschappij- /natuurvakken. Het aanbod van vakken is per school verschillend. In de laatste paar jaar zul je veel stage moeten lopen. Dan hoef je bijvoorbeeld nog maar 2 of 3 dagen naar school. Op het praktijkonderwijs zijn de klassen klein en is er veel begeleiding.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO):

Als je naar het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) gaat volg je onderwijs in één van de vmbo-leerwegen, maar je krijgt veel extra begeleiding. Het LWOO is geen apart schooltype, maar onderdeel van het vmbo.

 

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO):

Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) is verdeeld in vier leerwegen. Je wordt voorbereid op een studie in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Het vmbo duurt vier jaar. Hieronder staan de vier leerwegen van het vmbo:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BL) - 75% praktijk, 25% theorie
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) - 50% praktijk, 50% theorie
  • Gemengde Leerweg (GL) - 25% praktijk, 75% theorie
  • Theoretische Leerweg (TL); soms mavo genoemd - 100% theorie (evt. 1 beroepsgericht vak)

 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO):

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) bereidt je voor op een HBO-studie aan een Hogeschool. Het havo duurt vijf jaar en bestaat alleen maar uit theorie. Je krijgt meer huiswerk dan op het vmbo en moet meer zelfstandig doen (het tempo en niveau liggen ook hoger).

 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO):

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) bereidt je voor op een vervolgstudie in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO), aan een universiteit. Het vwo duurt zes jaar en bestaat alleen maar uit theorie. Het tempo en niveau liggen nog iets hoger dan de havo. Het VWO is verdeeld in twee leerwegen, namelijk:

  • atheneum
  • gymnasium

Het niveau is in beide leerwegen hetzelfde, maar op het gymnasium krijg je de extra vakken Latijn en Grieks (en in de bovenbouw klassieke culturele vorming i.p.v. culturele kunstzinnige vorming). In de onderbouw volg je op het gymnasium verplicht Latijn en Grieks. In de bovenbouw ga je met één van de twee verder (allebei mag natuurlijk ook).

 

Heel veel succes met je keuze! Heb je nog vragen, tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via onze contactpagina!